Om meg

På denne siden finner du informasjon om MALERMESTER MELBY AS.

Du finner også oversikt over faglige rutiner som sikrer et trygt, sikkert og fagmessig utført malerarbeid.
Hensikten er å ivareta dine interesser og verdier gjennom prosessen.
Malerarbeiedet utføres enten på fastpris eller timebasert med faktura inkl. mva med betalingsfrist 10 dager.

Målsettingen med leveransen er at den skal vare i mange år fremover, derfor er det viktigste målet å levere kvalitet, kompetanse og service, men skal også være konkurransedyktig på pris så kunden får et godt og varig resultat, og en god opplevelse av sin investering ved kjøp av malertjenester.
God fagkunnskap og erfaring sikrer et faglig godt utført håndverksarbeide. Kompetanse, garantier og dokumentasjon gir trygghet om at leveransen blir som forventet og avtalt.
Kontrakt for håndverksarbeider, et skriftlig pristilbud med en god fagmessig beskrivelse av arbeid og materialer samt en spesifisert faktura inkl. mva gir deg sikkerheten, tryggheten og garantiene du trenger.
Med mer enn 20 års erfaring i malerfaget samt fagbrev og mesterbrev får du et fagmessig godt utført håndverksarbeide.
Kriss Mahn Melby har jobbet med malerarbeider siden 1993.
Innvendig og utvendig malerarbeid innen ny-bygg/til-bygg, rehabilitering, vedlikehold og oppussing.
Tok svennebrev i 2000 og mesterbrev i 2010.
MELBY MALERSERVICE ble registrert som ENK. 22.06.2010 med Org.nr. 995653559MVA, nedlagt mars 2017.
Malermester Melby ble stiftet 24.12.2015 som privat aksjeselskap.
MALERMESTER MELBY AS ble medlem av mesterfarge i 2016 som er norges største malermesterkjede.
unnamed
100% fornøyd med resultatet ved kjøp av avtalte arbeider og malertjenester. Malerarbeidet skal være utført i hht. beskrivelse og pris av behandling som er avtalt.
Håndverkstjenesteloven sier:
Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, samt ved arbeid på fast eiendom er lengstefristen for reklamasjon 5 år.
0
+
FORNØYDE KUNDER
0
ÅRS ERFARING
0
%
FORNØYDHETSGARANTI
0
ÅRS GARANTI
Håndverkstjenesteloven sier:
Tjenesteyteren skal utføre tjenestene fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren. Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs når annet ikke følger av avtaler eller forholdene. Materialer skal være av vanlig god kvalitet når annet ikke følger av avtale.
print-logo
Kvalitet er det viktigste i ethvert produkt – og for å sikre et kvalitetsmessig og økonomisk tilfredsstillende produkt brukes et styringssystem. Systemet dekker behovene til den daglige driften og prosjektstyring og innfrir lovpålagte krav. Systemet inneholder blant annet prosedyrer,sjekklister,HMS- på byggeplass,komplett avvikssytem og andre sentrale styringssystemer.
Systemet er et middel for å oppnå målet til kvalitet på det som skal leveres MALERMESTER MELBY AS har valgt sine kvalitetesstyringssystemer fra KVALITETSKONTROLL AS.
Weblogo-206x42
Forsikring av malerarbeidet gir deg tryggheten du trenger hvis uhellet skulle oppstå.
MALERMESTER MELBY AS har ansvarsforsikring for malerarbeid i NEMI forsikring.
Bedriftsansvarsforsikringen gir beskyttelse hvis virksomheten holdes erstatningsansvarlig for en skade på ting eller personer.
Kompetansen, garantiene og dokumentasjonen har gitt deg trygghet om at leveransene ble som forventet og avtalt.
Kontrakten for håndverksarbeidet, et skriftlig pristilbud med en god fagmessig beskrivelse av arbeidet og materialer, samt en spesifisert faktura inkl. mva ga deg sikkerheten, tryggheten og garantiene du trengte.
Malerarbeidet ble utført i hht. den faglige beskrivelsen som ble utarbeidet med bakgrunn i de opplysningene som ble fremlagt for prosjektet.
Informasjonen om type og tilstand på underlag, materialer og antall enheter var avgjørende for en god utarbeidelse av behandlingen og prisen.
standard-no-logo

Nyttige lenker til bransjen:

logo_1_mesterfarge
dir_byggkvalitet_150x150
logo_2_lovdata
logo_11_handlehvitt
logo_5_maleren
logo_10_irisnormen
logo_4_bnl
logo_9_svanemerket
logo_6_ifi
logo_7_bygg
logo_8_ncscolour